Όροι Ενοικίασης

_

Όροι για ενοικίαση οχήματος στην Αστυπάλαια

Προσόντα ενοικιαστή:

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση  στην Αστυπάλαια θα πρέπει να:

  • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 22 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
  • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.

Παραλαβή οχημάτων για ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Αστυπάλαια:

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:

Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει.Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση.

Όροι για ενοικίαση αυτοκινήτου σε Αστυπάλαια:

Πολιτική Καυσίμου 

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με όσο ακριβώς καύσιμα παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με την ίση αξία της ποσότητας της οποίας λείπει.

Ασφάλεια προς τρίτους 

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

Ασφάλεια κλοπής και πυρός

Περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

 Μικτή ασφάλεια με απαλλαγή (C.D.W)

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης, έχει κόστος 8.00€ ανα ημέρα

  • Το ποσό της απαλλαγής είναι 500,00€ για τις κατηγορίες

Η ασφάλεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ

Ασφάλεια Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W)

Σε όλα τα αυτοκίνητα μας παρέχεται η δυνατότητα πλήρης ασφάλισης χωρίς ποσό ευθύνης του οδηγού που καλύπτει όλα τα έξοδα επισκευής σε περίπτωσης ατυχήματος. Η παραπάνω ασφάλεια είναι προαιρετική και μπορείτε να την ζητήσετε πριν την έναρξη της ενοικίασης. Το κόστος της FDW είναι στα 20ε ανα ημέρα.
Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και, η καταστροφή κλειδιού, η θραύση τζαμιών, καθρεπτών και κρυστάλλων, χτυπήματα στο κάτω μέρος του αμαξώματος, στα ελαστικά καθώς και στο εσωτερικό του.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ

Όταν ο οδηγός προκαλεί ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
Αν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος ως οδηγός στο συμβόλαιο ενοικίασης
Εάν ο ενοικιαστής δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του αυτοκινήτου.
Εάν το αυτοκίνητο είναι παράνομα σταθμευμένο.
Ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα το όχημα να οδηγείται σε έναν δρόμο που δεν ήταν κατάλληλος.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβίαση του ΚΟΚ κατά την περίοδο της ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 150.00€

Ακυρώσεις:

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η ΚΥΡΑΝΝΟΣ δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή το ποσό της προκαταβολής(2 ημέρες) ή να παρακρατήσει την προκαταβολή της κράτησης.

No-show:

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η ΚΥΡΑΝΝΟΣ θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 2 ωρών. Η ΚΥΡΑΝΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με το συνολικό ποσό της ενοικίασης.